Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej został beneficjentem programu grantowego  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ”

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w Małopolsce, poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Dotyczy to w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.