PORADNIA DOROSŁYCH
poradnia[at]vita-med-krakow.pl
12 648 42 44
798 614 319
REJESTRACJA
07.00 - 18.00

PORADNIA DZIECI
poradnia.dzieci[at]vita-med-krakow.pl

12 647 31 57
REJESTRACJA
07.00 - 18.00


Przychodnia została beneficjentem programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – wsparcie grantowe placówek POZ


 

Świadczenia lekarza POZ
w ramach umowy z NFZ obejmują

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.